Lực hướng tâm

Học ngoại ngữ trực tuyến

1. Lực hướng tâm

a. Định nghĩa: Lực (hay hợp lực của các lực) tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm.

b. Công thức:  \(F_{ht} = m.a_{ht} = \dfrac{m{{v}^{2}}}{R} = m\omega^2R\) (\(R\) là bán kính của chuyển động tròn)

       O m v F ht

2. Chuyển động li tâm

Khi đặt vật trên bàn quay, nếu bàn quay nhanh quá, lực ma st nghĩ  không đủ lớn để đóng vai trò lực hướng tâm nữa, khi ấy vật trượt trên bàn ra xa tâm quay, rồi văng khỏi bàn theo phương tiếp tuyến với quỹ đạo. Chuyển động như vậy của vật được gọi là chuyển động li tâm.

Các khóa học nổi bật: Xem tại đây!

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Loading...
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...