Lực, hai lực cân bằng

1. Lực

+ Khi một vật dịch chuyển và bị biến dạng, thì phải có một tác động vào nó.

+ Ví dụ : Ta muốn dịch chuyển cái tủ trong phòng từ vị trí này sang vị trí khác, ta có các cách sau:

         Ta đẩy tủ: có nghĩa là ta tác dụng một lực đảy lên cái tủ.

         Ta kéo tủ: có nghĩa là ta tác dụng một lực kéo lên cái tủ.

+ Định nghĩa: Khi một vật dịch chuyển và bị biến dạng, thì phải có một tác động  vào nó. Tác động chính là lực

2. Phương và chiều của lực

+ Lực có phương và chiều xác định.

+ Ví dụ: Khi kéo vật chuyển động trên mặt bàn thì lực có phương nằm ngang, chiều theo chiều của lực kéo.

3. Hai lực cân bằng

+ Nếu chỉ có hai lực tác dụng lên cùng một vật mà vật vẫn đứng yên thì hai lực đó là hai lực cân bằng.

+ Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều.

Hỏi đáp

Câu 3 (Gửi bởi Nguyễn Kim Oanh)
Trả lời
6
Câu 5 (Gửi bởi Nguyễn Phương Uyên)
Trả lời
5

Bài 1: Một người dùng palăng để đưa một vật có trọng lượng là 560 N lên cao 10m. a.Người đó cần tác dụng một lực kéo là bao nhiêu? b.Tính quãng đường di chuyển của lực kéo.

Bài 2: Một học sinh muốn thiết kế 1 cần kéo nước từ dưới giếng lên theo nguyên tắc đòn 7 với những yêu cầu sau:

1. Có thể dùng một lực 4N để kéo gầu nước nặng 140 N.

2. O2O bằng 2O1O (O2O là khoảng cách từ điểm buộc dây kéo tới giá đỡ; O1O là khoảng cách từ điểm buộc dây gầu tới giá đỡ). Hỏi phải treo vào đầu dây kéo một vật nặng có khối lượng bằng bao nhiêu?

Bài 3: Hai quả cầu cũng làm bằng nhôm được treo vào hai đầu A, B của một đòn bẩy OA= OB. Đòn bẩy sẽ ở trạng thái nào trong các trường hợp sau đây: a. Hai quả cầu có cùng thể tích. b.Thể tích của quả cầu A lớn hơn thể tích của quả cầu B. c.Thể tích của quả cầu A nhỏ hơn thể tích của quả cầu B.

Bài 4: Hãy vẽ 1 palăng gồm một ròng rọc cố định và 2 ròng rọc động mà cho ta lợi 4 lần về lực. b. Hãy vẽ 1 palăng gồm một ròng rọc cố định một ròng rọc động mà cho ta lợi ba lần về lực.

Bài 5: Trong thực tế ròng rọc động hầu như không được dùng riêng biệt mà thường được ghép với một ròng rọc cố định để làm thành 1 palăng. Vì sao?

Bài 6: Với hệ thống Pa lăng gồm 3 ròng rọc động và 3 ròng rọc cố định, có thể kéo vật có trọng lượng P lên cao với lực kéo có cường độ nhỏ nhất là bao nhiêu? Vẽ sơ đồ của hệ thống đó.

Bài7: Hai người dùng đòn gánh để khiêng một vật nặng. Có thể coi đòn gánh như một đòn bẩy được không? Nếu được thì điểm tựa của nó là gì?

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...