Lớp Bò sát - Bài 39. Cấu tạo trong của thằn lằn

Học ngoại ngữ trực tuyến

BÀI 39: CẤU TẠO TRONG CỦA THẰN LẰN

I. Lý thuyết

1. Bộ xương

- Bộ xương thằn lằn có những điểm sai khác nổi bật so với bộ xương ếch.

+ Xuất hiện xương sườn

+ Đốt sống cổ có 8 đốt

+ Cột sống dài

+ Đai vai khớp với cột sống

- Bộ xương của thằn lằn gồm:

+ Xương đầu

+ Cột sống có nhiều đốt. Các đốt thân mang xương sườn kết hợp với xương mỏ ác tạo thành lồng ngực.

+ Xương sườn

2. Các cơ quan sinh dưỡng

a. Tiêu hóa

- Ống tiêu hóa đã phân hóa rõ hơn.

- Gồm có: thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, lỗ huyệt, dan , mật và tụy.

- Ruột già chứa phân đặc do có khả năng hấp thu lại nước.

b. Tuần hoàn – hô hấp

* Tuần hoàn

- Gồm: tĩnh mạch chủ dưới, tim, động mạch chủ

- Có 2 vòng tuần hoàn, tim 3 ngăn, tâm thất có vách ngăn hụt (tạm thời ngăn tâm thất thành 2 nửa)  máu đi nuôi cơ thể ít pha hơn.

* Hô hấp

- Gồm: khí quản và phổi

- Thằn lằn sống hoàn toàn trên cạn  cơ quan hô hấp duy nhất là phổi.

- Phổi có cấu tạo phức tạp hơn so với ếch: phổi có nhiều vách ngăn và nhiều mao mạch bao quanh.

- Sự thông khí ở phổi nhờ vào sự co dãn của các cơ liên sườn.

c. Bài tiết

- Thằn lằn có thận sau tiến bộ hơn so với ếch  có khả năng hấp thu lại nước  nước tiểu đặc

3. Thần kinh và giác quan

- Hệ thần kinh phát triển hơn so với ếch: có não trước và tiểu não.

- Giác quan:

+ Tai có màng nhĩ nằm sâu trong trong một hốc nhỏ, chưa có vành tai.

+ Mắt cử động linh hoạt  quan sát dễ dàng con mồi ngày khi đầu giữ bất động.

+ Mắt có mi mắt và tuyến lệ. Ngoài 2 mi trên và dưới, mắt thằn lằn còn có mi thứ 3 mỏng và linh hoạt   đảm bảo cho mắt khỏi khô. 

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK

Câu 1: So sánh bộ xương thằn lằn với bộ xương ếch.

Hướng dẫn trả lời.

Bộ xương thằn lằn cũng có các bộ phận tương tự bộ xương ếch. Tuy nhiên bộ xương thằn lằn có nhửng bộ phận phát triển hơn so với xương ếch. ơ thằn lằn đốt sống thân mang xương sườn, một sô kết hợp với xương mó ác tạo thành lồng ngực để bảo vệ nội quan và tham gia hô hấp, cổ có 8 đốt sống (nhiều hơn ở ếch đồng), nên rất linh hoạt, phạm vi quan sát rộng. Đốt sống đuôi dài, đuôi dài có tác dụng làm tăng ma sát giúp cho sự di chuyển trên cạn.

Câu 2: Trình bày rõ những đặc điểm cấu tạo bên trong của thằn lằn thích nghi với đời sống ở cạn.

Hướng dẫn trả lời:

- Hô hấp bằng phổi nhờ sự co dãn của cơ liên sườn.
- Tâm thất có vách ngăn hụt, máu nuôi cơ thể ít pha trộn.
- Thằn lằn là động vật biến nhiệt.
- Cơ thể giữ nước nhờ lớp vảy sừng và sự hấp thụ lại nước trong phân, nước tiểu.
- Hệ thần kinh và giác quan tương đối phát triển.

Câu 3: Lập bảng so sánh cấu tạo các cơ quan tim, phổi, thận của thằn lằn và ếch.

Hướng dẫn trả lời:

 

Các khóa học nổi bật: Xem tại đây!

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Loading...
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...