Bài 5. Khối lượng - Đo khối lượng

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. Khối lượng, đơn vị khối lượng

1. khối lượng

+ Mở đầu :

- Chúng ta cầm, vác, sách một vật thì chúng ta có cảm giác gì ? có phải chúng ta cảm nhận: có một sức nặng kéo về hướng mặt đất. (sức nặng là cảm giác của chúng ta).

- Ví dụ:  Ta cầm cặp sách học sinh thì tay ta bị kéo xuống mặt đất, nếu ta buông tay ra thì cặp sách rơi xuống mặt đất. Tiếp theo chúng ta thêm sách vào cặp, tay ta bị kéo xuống mặt đất mạnh hơn (nặng hơn). Để đặc trưng cho sức nặng, chúng ta có thêm một khái niệm là khối lượng.

Khối lượng  của một vật chỉ lượng chất tạo thành vật đó. Mọi vật đều có khối lượng.

2. Đơn vị khối lượng

+ Kí hiệu của khối lượng: m

+ Đơn vị của khối lượng: kg (kilôgam).

II. Đo khối lượng

1. Tìm hiểu cân rôbácvan

(1)   Đòn cân

(2)   Đĩa cân

(3)   Kim cân

(4)   Hộp quả cân  

(5)   Ốc chỉnh cân 

(6)   Con mã

Cân robacvan

2. Cách dùng cân rôbácvan để cân một vật: 

B1: Điều chỉnh kim cân chỉ đúng vạch số 0.

B2: Đặt vật cần đem cân lên đĩa cân.

B3: Đặt những quả cân lên đĩa cân còn lại sao cho kim cân chỉ đúng vạch số 0.

B4: Tổng khối lượng những quả cân lên đĩa cân còn lại chính là khối lượng  của vật.

3. các loại cân khác: Cân tạ, cân đòn, cân đồng hồ, cân y tế.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN