In the city

Unit 6: Places - In the city

1. Mục tiêu

- Học sinh đọc hiểu được đoạn văn về gia đình Minh, ngôi nhà của họ và vùng phụ cận.

2. Từ vựng

- Từ vựng nói về một số địa điểm xung quanh ngôi nhà ở thành phố: hospital/ factory, museum, stadium, restaurant, bookstore, temple.

- Ôn tập phần từ chỉ địa điểm: in, on, near

- Dạy mới:  next to

3. Ngôn ngữ cần đạt

- Ôn tập động từ " live, work" khi nói về 1 người với giới từ chỉ thời gian.

- Ôn tập: There is a ... với giới từ chỉ địa điểm: in, on, next to

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...