Hóa học 11

Bài 46: Luyện tập: Andehit-Xeton-Axit cacboxylic

Bài 45: Axit cacboxylic

Bài 44: Andehit, xeton

Bài 42: Luyện tập dẫn xuất halogen, ancol và phenol

Bài 41: Phenol

Bài 40: Ancol

Bài 39: Dẫn xuất halogen của hidrocacbon

Bài 38: Hệ thống hóa về hidrocacbon

Bài 37: Nguồn hidrocacbon thiên nhiên

Bài 36: Luyện tập: Hidrocacbon thơm

Bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hidrocacbon thơm khác

Bài 33: Luyện tập: Ankin

Bài 32: Ankin

Bài 31: Luyện tập: Anken và ankadien

Bài 30: Ankadien

Bài 29: Anken

Bài 27: Luyện tập: Ankan và xicloankan

Bài 25: Ankan

Bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử hợp chất hữu cơ và công thức cấu tạo

Bài 23: Phản ứng hữu cơ

Bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 19: Luyện tập tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng

Bài 20: Mở đầu về hóa học hữu cơ

Bài 17, 18: Silic và hợp chất của silic. Công nghiệp silicat

Bài 16: Hợp chất của cacbon

Bài 15: Cacbon

Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nito, photpho và các hợp chất của chúng

Bài 12: Phân bón hóa học

Bài 11: Axit photphoric và muối photphat

Bài 10: Photpho

Bài 9: Axit nitric à muối nitrat

Bài 8: Amoniac và muối amoni

Bài 7: Nito

Bài 5: Luyện tập axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi trong dung dịch chất điện li

Bài 4: Phản ứng trao đổi trong dung dịch các chất điện li

Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ

Bài 2: Axit, bazơ và muối

Bài 1: Sự điện li

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...