Hiện tượng tán sắc ánh sáng

1. Tán sắc ánh sáng 

 • Định nghĩa

 là hiện tượng ánh sáng trắng sau khi qua lăng kính không những bị khúc xạ về phía đáy của lăng kính, mà còn bị tách ra thành nhiều chùm sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ tới tím.

                                                                

a, Ánh sáng đơn sắc và ánh sáng trắng.

 • Ánh sáng đơn sắc: là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính mà chỉ bị lệch về phía đáy.
  • Trong mỗi một môi trường trong suốt nhất định, mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định.
  • Khi truyền qua các môi trường trong suốt khác nhau, tần số không đổi, vận tốc và bước sóng bị thay đổi.
   • Nếu chiếu từ không khí vào môi trường chiết suất n thì vận tốc và bước sóng thay đổi như sau

                                              \(v' = \frac{v}{n}\)\(\lambda' =\frac{\lambda }{n} \)

 • Ánh sáng trắng: là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

b, Giải thích hiện tượng tán sắc ánh sáng.

 • Chiết suất của chất làm lăng kính có giá trị khác nhau đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau.
 • Chiết suất của môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc thay đổi như sau

                                  \(n_{đỏ }< n_{cam} < n_{vàng} < n_{lục} < n_{lam} < n_{tràm} < n_{tím}\)

 • Khi qua lăng kính, các ánh sáng khác nhau bị lệch với các góc khác nhau tạo thành dải màu từ đỏ đến tím. Ánh sáng đỏ bị lệch ít nhất, tím bị lệch nhiều nhất. ( Hình vẽ trên).

Chú ý: hai hiện tượng tán sắc ánh sáng trắng qua lăng kính và khi chiếu vào mặt nước của một bể bơi.

Tán sắc ánh sáng trắng qua lăng kính Tán sắc ánh sáng trắng qua mặt nước của bể nước
T Đ i  

 

Hỏi đáp

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...