bài 23: Hiđro Clorua - Axit Clohidric và muối Clorua

Học ngoại ngữ trực tuyến

HIĐRO CLORUA – AXIT CLOHIDRIC VÀ MUỐI CLORUA

I. Tính chất vật lý:

Hiđro Clorua là chất khí không màu, mùi xốc rất độc, nặng hơn không khí, tan nhiều trong nước tạo thành dd axit clohidric.

II. Tính chất hóa học:

Dung dịch Hidroclorua trong nước gọi là dd axit clohidric, đó là một axit mạnh.

a. Tính axit: Làm quỳ tím hóa đỏ, tác dụng với kim loại hoạt động, bazơ, oxit bazơ, muối

b. Tính khử: Do trong phân tử HCl, Clo có số oxi hóa – 1, là số oxi hóa thấp nhất, nên clo thể hiện tính khử khi tác dụng với các chất oxi hóa mạnh như \(MnO_2,KMnO_4....\)

\(2KmnO_4+16HCl\rightarrow KCl+5Cl_2+2MnCl_2+8H_2O\)

III. Điều chế :

a. Trong phòng thí nghiệm :

\(2NCl_{\left(R\right)}+H_2SO_4\rightarrow^{>400^oC}Na_2SO_4+2HCL\)

b. Trong công nghiệp :

Tổng hợp từ \(H_2\) và \(Cl_2\)

\(H_2+Cl_2\rightarrow2HCl\)

IV. Nhận biết axit Clohidric và Muối Clorua :

Dùng dd AgNO3, cho kết tủa AgCl màu trắng, không tan trong các axit mạnh.

\(HCl+AgNO_3\rightarrow AgCl+HNO_3\)

\(NaCl+AgNO_3\rightarrow AgCl+NaNO_3\)

 

 

 

 

Các khóa học nổi bật: Xem tại đây!

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Loading...
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...