Cung và góc liên kết

Học ngoại ngữ trực tuyến

CUNG VÀ GÓC LIÊN KẾT

a) Cung đối nhau: α và (-α)

sin(-α) = -sinα                      tan(-α) = -tanα

cos(-α) = cosα                       cot(-α) = -cotα

b) Cung bù nhau: α và π – α

sin(π – α) = sinα                              tan(π – α) = -tanα

cos(π – α) = -cosα                            cot(π – α) = -cotα

c) Cung hơn nhau π: α và π + α 

sin(π + α) = -sinα                   tan(π + α) = tanα

cos(π + α) = -cosα                 cot(π + α) = cotα

d) Cung phụ nhau: α và ( – α)

sin( – α) = cosα                                tan( – α) = cosα

cos( – α) = sinα                                cot( – α) = tanα

Các khóa học nổi bật: Xem tại đây!

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Loading...
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...