Bài 19. Dòng điện - Nguồn điện

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. Dòng điện

Bóng đèn bút thử điện sáng khi các điện tích dịch chuyển qua nó. Ta nói có dòng điện chạy qua bút thử điện.

đèn bút thử điện

Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

Đèn điện sáng, quạt điện quay và các thiết bị điện khác hoạt động khi có dòng điện chạy qua.

II. Nguồn điện

1. Các nguồn điện thường dùng

Nguồn điện có khả năng cung cấp dòng điện để các thiết bị điện hoạt động.

nguồn điện

Mỗi nguồn điện đều có hai cực. Cực của pin hay acquy là cực dương (+) và cực âm (-).

@92559@@92561@

2. Mạch điện có nguồn điện

Hệ thống gồm nguồn điện và các thiết bị tiêu thụ điện, dây dẫn, công tắc,...nối với nhau tạo thành một mạch điện.

mạch điện

❓ Lắp một mạch điện đơn giản như hình trên. Đóng công tắc, quan sát xem đèn có sáng không.

Nếu đèn không sáng, ngắt công tắc và kiểm tra lại từng bộ phận trong mạch điện để tìm nguyên nhân và khắc phục. Thực hiện cho tới khi đóng công tắc thì mạch điện kín và đèn sáng.

@92563@

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN