Đo thể tích của chất lỏng

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. Đơn vị đo thể tích

+ Đơn vi đo thể tích thường dùng là mét khối (m3) và lít (l).

+ Ta có: 1l = 1dm3;  1ml = 1cm3

II. Đo thể tích chất lỏng

1. Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích

+ Những dụng cụ đo thể tích chất lỏng gồm: bình chia độ, bơm tiêm và các loại ca đong (ca, xô, thùng) có thể tích xác định.

2. Tìm hiểu cách  đo thể tích chất lỏng:

B1. Ước lượng thể tích cần đo.

B2. Chọn bình độ chia có GHĐ và ĐCNN thích hợp.

B3. Đặt bình độ chia thẳng đứng.

B4. Đặt mắt nhìn ngang với mực chất lỏng trong bình.

B5. Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với mục chất lỏng.

III. Đo thể tích vật rắn

Dùng bình chia độ:

+ Thả vật rắn cần đo vào trong chất lỏng đựng trong bình chia độ. Thể tích của phần chất lỏng dâng lên bằng thể tích của vật.

Dùng bình tràn:

+ Khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ thì ta thả chìm vật vào trong bình tràn. Thể tích của phần chất lỏng tràn ra bằng thể tích của vật.

 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN