Địa lý tự nhiên

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác
Bài 2. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ Bài 3. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống Bài 5. Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất Bài 6. Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất Bài 7. Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng Bài 8. Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất Bài 9. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo) Bài 11. Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất Bài 12. Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính Bài 13. Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa Đề kiểm tra 1 tiết phần Một - Địa lí lớp 10 Đề kiểm tra 1 tiết - Địa lí lớp 10 (đề số 2) Bài 15. Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất Bài 16. Sóng. Thủy triều. Dòng biển Bài 17. Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng Bài 18. Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật Bài 19. Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất Bài 20. Lớp vỏ địa lý. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí Bài 21. Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN