Di truyền và biến dị - Chương V. Di truyền học người

Bài 28. Phương pháp nghiên cứu di truyền người

Bài 29. Bệnh và tật di truyền ở người

Bài 30. Di truyền học với con người

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...