Di truyền và Biến dị - Chương I. Các thí nghiệm của Menđen

Bài 1. Menđen và Di truyền học

Bài 2-3.Lai một cặp tính trạng

Bài 4-5. Lai hai cặp tính trạng

Bài 7. Ôn tập chương I

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...