Đề kiểm tra 1 tiết chương II : Đề 2

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 8

Câu 1. Phân loại các hiện tượng sau vào các cột tương ứng ở trong bảng, hãy giải thích tại sao lại có sự phân loại đó?

            a.     Thức ăn không được bảo quản đúng cách thì bị ôi thiu, nấm mốc.

            b.     Ngâm một đinh sắt trong nước, sau một thời gian thì thấy đinh sắt bị gỉ.

            c.     Đun nước đến 100oC thì nước bốc hơi mạnh.

            d.     Bỏ quả trứng vào cốc giấm ăn thì thấy vỏ trứng bị sủi bọt.

            e.     Hòa tan muối ăn vào cốc nước.

            f.      Những loại hoa quả được ngâm với đường lâu ngày dễ bị lên men thành rượu.

            g.     Để sản xuất vôi thì người ta nung nóng đá vôi ở nhiệt độ cao.

            h.  Băng ở 2 cực trái đất đang bị tan dần.

Câu 2. Nung 800 kg đá vôi chứa 90% là CaCO3 thì được bao nhiêu kg vôi? Biết lượng khí cacbonic sinh ra là 316,8 kg. Lập PTHH của phản ứng?

Câu 3. Hòa tan hoàn toàn 5,6 g kim loại M vào dung dịch HCl vừa đủ , phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:    

        M + axit clohidric → muối clorua + khí hidro

Thu lấy toàn bộ lượng hidro thoát ra. Dung dịch sau phản ứng nặng hơn dung dịch ban đầu 5,4 g

a) Tính số gam khí hidro thu được.

b) Tính số gam axit clohidric phản ứng.

Câu 4. Lập phương trình hóa học từ các sơ đồ phản ứng đã cho sẵn sau đây

          a.     H2 + O2  -----> H2O

          b.     Fe + O2 -----> Fe3O4

          c.     Al + HCl ----->AlCl3 + H2

          d.     Na + H2O -----> NaOH + H2

          e.     Na2SO4 + BaCl2 -----> NaCl + BaSO4

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN