Đề bài : Bàn về chuyện được và mất trong cuộc sống

Học ngoại ngữ trực tuyến

Đề bài : Bàn về chuyện được và mất trong cuộc sống

Bài làm 

       "Tái ông mất mã" là một truyện cổ nói vế chuyện mất ngựa và được ngựa của một ông già nơi cửa ải, qua đó nói về họa phúc, mất được ở đời. Thật lí thú và giầu ý nghĩa. Cuộc sống quanh ta có biết bao nhiêu được mất đã diễn ra. Làm láo báo cáo hay để được khen thưởng, được nhận cờ thi đua, cái tệ ấy diễn ra ở nhiều ngành, nhiều đơn vị. Cái mất thì đã rõ : mất lòng tin của quần chúng, nhân dân. Quay cóp trong học tập, gian lận trong thi cử để đạt danh hiệu học sinh giỏi, để thi đỗ 100%. Khi ngành giáo dục lên khẩu hiệu " Nói không" với bệnh thành tích, tổ chức thi cử nghiêm túc thì cái được và cái mất đã rõ.

         Đừng mờ mắt vì cái lợi mà không nghĩ đến cái hại lâu dài. Có bản lĩnh, có suy nghĩ sâu xa mới phân biệt rõ được cái được và cái mấy trong cuộc sống. Một chữ "thực" trong thực tâm, thực tình, thực chất, thực lực... mới quý làm sao. Có lòng thành thực, ta mới dễ dàng nhận ra đúng cái được, cái mất.

           Hoàng Thành Đồng, lớp 11, trường THPT Cao Bá Quát - Hà Nội

Các khóa học nổi bật: Xem tại đây!

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Loading...
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...