§5. Đạo hàm cấp hai

Đạo hàm cấp hai

- Cho hàm số \(y=f\left(x\right)\) có đạo hàm \(f'\left(x\right)\) là một hàm số, thì đạo hàm cao cấp của hàm số  \(f'\left(x\right)\)  được gọi là đạo hàm cấp hai của hàm số  \(f\left(x\right)\)  kí hiệu là \(f''\left(x\right)\)

- Giả sử hàm số  \(y=f\left(x\right)\)  có đạo hàm cấp (n-1) là \(f^{\left(n-1\right)}\left(x\right)\) thì đạo hàm cấp một của hàm số  \(f^{\left(n-1\right)}\left(x\right)\) là đạo hàm cấp (n) của hàm số  \(f\left(x\right)\). Ký hiệu là \(f^n\left(x\right)\)

 

 

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...