Dạng 5. Phương pháp Bảo toàn điện tích

Học ngoại ngữ trực tuyến

Dung dịch luôn trung hòa về điện tích. Do đó: Tổng điện tích dương luôn luôn = Tổng điện tích âm.

VD: Dung dịch gồm Na+ (0,02 mol), Ca2+ (0,01 mol), Cl- (0,03 mol), NO3- (0,01 mol). 

Tổng điện tích dương: = 0,02.1 + 0,01.2 = 0,04 mol

Tổng điện tích âm: = 0,03.1 + 0,01.1 = 0,04 mol

Các khóa học nổi bật: Xem tại đây!

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Loading...
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...