Dạng 5. Phương pháp Bảo toàn điện tích

Dung dịch luôn trung hòa về điện tích. Do đó: Tổng điện tích dương luôn luôn = Tổng điện tích âm.

VD: Dung dịch gồm Na+ (0,02 mol), Ca2+ (0,01 mol), Cl- (0,03 mol), NO3- (0,01 mol). 

Tổng điện tích dương: = 0,02.1 + 0,01.2 = 0,04 mol

Tổng điện tích âm: = 0,03.1 + 0,01.1 = 0,04 mol

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...