Dạng 4. Phương pháp Bảo toàn khối lượng

Linh hồn của phương pháp này là Định luật bảo toàn khối lượng: Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng = tổng khối lượng các chất tạo thành sau phản ứng.

Hỏi đáp

Câu 3 (Gửi bởi Phạm Văn Cao)
Trả lời
0
Câu 4 (Gửi bởi Trần Hương Lan)
Trả lời
0
Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...