Dạng 4. Phương pháp Bảo toàn khối lượng

Linh hồn của phương pháp này là Định luật bảo toàn khối lượng: Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng = tổng khối lượng các chất tạo thành sau phản ứng.

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...