Cuộn dây không thuần cảm, cộng hưởng điện

1. Cuộn dây không thuần cảm

 • A B L , r
 • Cuộn dây không thuần cảm là một cuộn dây có điện trở \(r\) do điện trở của dây cuốn. Ở đây mình cần phải phân biệt với cuộn dây thuần cảm, là một cuộn dây lí tưởng có điện trở bằng 0. Cuộn dây thuần cảm hay còn gọi là cuộn cảm.
 • Cuộn dây không thuần cảm tương đương với một cuộn cảm nối tiếp với một điện trở.
  • ABL, r \(\Leftrightarrow\)  A B L r
 • Giản đồ véc tơ
  • i U U O U r L d
  • Ta được: \(U_d=\sqrt{U_r^2+U_L^2}\)
  • Hay: \(Z_d=\sqrt{r^2+Z_L^2}\)

2. Hiện tượng cộng hưởng điện

 • Điều kiện: \(Z_L=Z_C\)\(\Leftrightarrow\omega L=\frac{1}{\omega C}\)\(\Leftrightarrow \boxed{\omega =\frac{1}{\sqrt{LC}}}\)
 • Kết quả:
  • \(u\) cùng pha với \(i\)
  • Hệ số công suất \(\cos\varphi=1\)
  • Cường độ hiệu dụng đạt giá trị cực đại \(I=\frac{U}{R}\)
  • Công suất tiêu thụ đạt giá trị cực đại \(P=U.I=I^2.R=\frac{U^2}{R}\)

3. Bài tập

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...