Cơ năng

1. Định nghĩa

Cơ năng là tổng động năng và thế năng của vật chuyển động trong trường lực thế.   

      \(W = W_đ + W_t\)   

Trong đó :   \(W\)  là cơ năng, đơn vị Jun (J)

Trong trọng trường:  \(W = \dfrac{1}{2}m{{v}^{2}}+mgz\)

Trong lực đàn hồi:  \(W = \dfrac{1}{2}m{{v}^{2}}+\dfrac{1}{2}kx^2\)

2. Sự bảo toàn cơ năng

Khi một vật chuyển động trong trường lực thế (trong trọng trường hoặc lực đàn hồi) cơ năng của vật là một đại lượng bảo toàn

 \(W_1 = W_2 \Leftrightarrow W_{đ1} + W_{t1} = W_{đ2} + W_{t2}\)

Trong trọng trường:

  \(\dfrac{1}{2}mv_{1}^{2}+mg{{z}_{1}}=\dfrac{1}{2}mv_{2}^{2}+mg{{z}_{2}}\)

Trong lực đàn hồi:

\(\dfrac{1}{2}mv_{1}^{2}+\dfrac{1}{2}k{{(\Delta {{l}_{1}})}^{2}}=\dfrac{1}{2}mv_{2}^{2}+\dfrac{1}{2}k{{(\Delta {{l}_{2}})}^{2}}\)

3. Định luật bảo toàn cơ năng 

Trong hệ kín không có lực ma sát thì có  sự biến đổi qua lại giữa động năng và thế năng nhưng tổng của chúng nhưng tổng của chúng không đổi, tức là cơ năng được bảo toàn.

\(W=W_đ+W_t=\text{const}\)

 

Hỏi đáp

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...