Chương VII - Hạt nhân nguyên tử

Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Bài 37. Phóng xạ

Bài 38. Phản ứng phân hạch

Bài 39. Phản ứng nhiệt hạch

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...