Chương III : Thống kê

Thu thập số liệu, tần số

Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu

Biểu đồ

Số trung bình cộng

Ôn tập chương III : Thống kê

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...