Chương 5: THỐNG KÊ

§1. Bảng phân bố tần số và tần suất

§2. Biểu đồ

§3. Số trung bình công. Số trung vị. Mốt

§4. Phương sai và độ lệch chuẩn

Ôn tập chương V

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...