Chương 2: TỔ HỢP. XÁC SUẤT

Bài 1: Quy tắc đếm

Bài 2: Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

Bài 3: Nhị thức Niu-tơn

Bài 4: Phép thử và biến cố

Bài 5: Xác suất của biến cố

Bài 6: Ôn tập chương Tổ hợp - Xác suất

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...