Chủ đề 7: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố

XÁC ĐỊNH SỐ OXI HÓA CỦA CÁC NGUYÊN TỐ

     Khái niệm: Số oxi hóa là điện tích giả định của nguyên tử nếu giả định rằng liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử là liên kết ion.

Các quy tắc xác định số oxi hóa:

              1.     Trong đơn chất , các nguyên tố có số oxi hóa bằng không.

              2.     Trong phân tử, tổng số oxi hóa của các nguyên tố bằng không.

              3.     Trong ion đơn nguyên tử, số oxi hóa bằng điện tích của ion.

              4.     Trong hợp chất, số oxi hóa của hiđro bằng +1; số oxi hóa của oxi bằng -2 ( ngoại trừ OF2, H2O2, Na2O2).

              5.     Trong hợp chất số oxi hóa của các kim loại thuộc nhóm A, bằng số thứ tự nhóm. Ví dụ: trong hợp chất kim loại kiềm K, Na sẽ có số oxi là +1.

Ví dụ: Xét số oxi hóa của các nguyên tố trong các hợp chất sau: AlCl3; H2SO4; KClO3; KMnO4.

\(\overset{+3-1}{AlCl_3}\);   \(\overset{+1+6-2}{H_2SO_4}\);  \(\overset{+1+5-2}{KClO_3}\);   \(\overset{+1+7-2}{KMnO_4}\)

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...