Chủ đề 5: Axit H3PO4 tác dụng với dung dịch kiềm

BÀI TOÁN AXIT PHOTPHORIC TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM

1.Phương trình hóa học

                 H3PO4 + NaOH → NaH2PO4 + H2O

                 H3PO4 + 2NaOH → Na2HPO4 + 2H2O

                 H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2O

2.Phương pháp giải

 - Đặt \(T=\dfrac{n_{NaOH}}{n_{H_3PO_4}}\)

             +   T\(\ge\)3 →  tạo muối Na3PO4.

             +   3>T>2 → tạo 2 muối Na3PO4 ;  Na2HPO4.

             +    T=2 → tạo muối Na2HPO4

             +   2>T>1 → tạo 2 muối Na2HPO4 ; NaH2PO4.

             +   T\(\le\)1 →  tạo muối NaH2PO4.

- Sau khi xét T, xác định được sản phẩm muối tạo thành và viết PTHH, từ đó lập nên hệ phương trình.

- Đối với bài toán cho P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm thì các làm tương tự như trên , khi đó nH3PO4=2nP2O5

 

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...