Cấu trúc đề thi

Cấu trúc đề thi môn Ngữ Văn gồm 3 phần

I.Phần đọc hiểu (3 điểm)

Cho một đoạn văn bản viết bằng ngôn ngữ, chủ yếu là văn bản nghị luận. Hầu như văn bản được chọn đều không nằm trong SGK.

Yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi nhỏ, vận dụng những kiến thức về văn bản, từ ngữ để trả lời.

II.Phần nghị luận xã hội (2 điểm) :

Nêu/ trình bày quan điểm/ suy nghĩ của em về một tư tưởng, một hiện tượng của đời sống xã hội hoặc một tư tưởng trích trong một văn bản nào đó.

III.Phần nghị luận văn học (5 điểm) :

Phân tích/ cảm nhận về một(hoặc 2 )đoạn trích hay một(hoặc 2)nhân vật có trong một tác phẩm văn bản đã được học.

Bình luận về một nội dung trong một văn bản. So sánh 2 đoạn văn bản hoặc 2 nhân vật trong 2 văn bản .

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...