Biến dạng cơ của vật rắn

1. Giới hạn đàn hồi

 - Khi vật rắn chịu tác dụng của lực quá lớn thì nó bị biến dạng mạnh, không thể lấy lại kích thước và hình dạng ban đầu. Trường hợp này vật rắn bị mất tính đàn hồi và biến dạng đó là biến dạng dẻo

 - Giới hạn trong đó vật rắn còn giữ được tính đàn hồi của nó gọi là giới hạn đàn hồi.

2. Định luật Húc

a. Ứng suất

                        Thương số : \(\sigma =\dfrac{F}{S}\) gọi là ứng suất lực tác dụng vào thanh rắn, đơn vị (Pa)

b. Định luật Húc về biến dạng cơ của vật rắn.

 Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của vật rắn hình trụ đồng chất tỉ lệ thuận với ứng suất tác dụng vào vật đó.

     \(\varepsilon =\dfrac{\left| \Delta l \right|}{{{l}_{0}}}=\alpha .\sigma \)

               Với \(\alpha\) là hệ số tỉ lệ phụ thuộc chất liệu của vật rắn.

c. Lực đàn hồi.

             Độ lớn của lực đàn hồi trong vật rắn tỉ lệ thuận với độ biến dạng của vật rắn.

              \(F_{đh} = k.|\Delta l| = E. |\Delta l|\)

            Trong đó \(E=\dfrac{1}{\alpha }\) gọi là suất đàn hồi hay suất Young đặc trưng cho tính đàn hồi của vật rắn.

                        k là độ cứng phụ thuộc vào và kích thước của vật đó.

                        Đơn vị đo của E là Pa, của k là N/m.

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...