Bài 9. Đa dạng của ngành Ruột khoang

ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG

I. SỨA

Sứa và thuỷ tức có cấu tạo chung giống nhau, nhưng sứa thích nghi với đời sống di chuyển ở biến. Khi di chuyển, sứa co bóp dù. đấy nước ra qua lỗ miệng và tiến về phía ngược lại. Tua miệng một số loại sửa sây ngứa, có khi gây bỏng da.

Tầng keo của sứa dày lên làm cơ thê sứa dề nổi và khiến cho khoang tiêu hoá thu hẹp lại, thông với lồ miệng quay về phía dưới. Tua dù có nhiều ở mép dù.
Cũng như thuỷ tức, sứa là động vật ăn thịt, bắt mồi bằng tua miệng.


II.  HẢI QUỲ
Ở ven biển nước ta thường gặp loài ruột khoang cơ thể hình trụ. kích thước khoảng từ 2cm đến 5cm, có nhiều tua miệng xếp đối xứng và có màu rực rỡ như cánh hoa. Chúng sống bám vào bở đá, ăn động vật nhỏ.
Có thể nuôi hải quỳ lâu dài trong bể nuôi bằng nước biển đê tìm hiểu về tập tính của ruột khoang.


III. SAN HÔ

San hô sống bám. cơ thể hình trụ nhưng khác hài quỳ ớ chồ :

– Khi sinh sàn mọc chồi, cơ thể con không tách rời ra mà dính với cơ thể mẹ, tạo nên tập đoàn san hô có khoang ruột thông với nhau.

– Ở tập đoàn san hô hỉnh thành khung xương đá vôi, cơ thê chúng sắn với nhau tạo nên tập đoàn hình khối hay hình cành cây vững chắc, có màu rực rỡ (hình 9.3).

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

1. Cách di chuyển của sứa trong nước như thế nào?

Trả lời:

Sứa di chuyển bằng dù, khi dù phồng lên, nước biền được hút vào. Khi đầy nước, dù cụp lại nước biển thoát mạnh ra phía sau, gây ra phàn lực đây sứa tiến nhanh về phía trước. Như vậy, sứa di chuyển bằng tạo ra phản !ực, thức ăn cũng theo dòng nước vào lỗ miệng.

2. Sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi?

Trả lời:

- Sự sinh sản vô tính mọc chồi ở thủy tức và san hô cơ bản là giống nhau.

- Chúng chi khác nhau ở chỗ:

  + Ở thủy tức khi trưởng thành, chồi tách ra đế sống độc lập.

  + Còn ở san hô, chồi vẫn dính với cơ thể mẹ và tiếp tục phát triển đế tạo thành tập đoàn.

3. Cành san hô được dùng để trang trí là bộ phận nào của cơ thể chúng?

Trả lời :

Cành san hô dùng trang trí thực chất chính là khung xương bằng đá vôi của san hô.

4. Nêu đặc điểm chung về cấu tạo của ruột khoang sống bám và sống tự do ?

Trả lời :

Cấu tạo của ruột khoang sống bám và sống tự do có đặc điểm chung như sau :

- Là động vật đa bào bậc thấp, ăn thịt, cơ thể đối xứng tỏa tròn

- Sống trong nước

- Sinh vật có gai độc tự vệ, tấn công

- Thành cơ thể có 2 lớp tế bào

- Có khoang ruột dạng túi.

5. So sánh hình dạng, cấu tạo, đời sống và nơi sống của thủy tức, san hô, sứa, hải quỳ ?

Trả lời :

  Thủy tức Sứa Hải quỳ San hô
Hình dạng

 - Hình trụ

- Có tua ở miệng

- Hình dù

- Có tầng keo

- Hình trụ

- Nhiều tua sặc sỡ

- Hình trụ

- Tập đoàn tạo hình khối hay cành cây

Cấu tạo Lỗ miệng thông với khoang tiêu hòa Lỗ miệng thông với khoang tiêu hòa

- Có thêm hầu

- Có sự hình thành khung xương đá vôi ở tập đoàn san hô

- Có thêm hầu

- Có sự hình thành khung xương đá vôi ở tập đoàn san hô

Đời sống Sống bơi lội Sống bơi lội Sống bám Sống cố định
Nơi sống Nước ngọt Ở biển Ở biển Ở biển

6. Trình bày sự khác nhau trong sinh sản vô tính mọc chồi của san hô và thủy tức ?

Trả lời :

Thủy tức San hô
Khi chồi đạt đến một kích thước xác định thì cá thể tách khỏi mẹ và tự phát triển Khi sinh sản nảy chồi cá thể con không tách khỏi cá thể mẹ mà tạo thành một khối (tập đoàn san hô)

 

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...