Bài 9. Các loại rễ, các miền của rễ

BÀI 9: CÁC LOẠI RỄ, CÁC MIỀN CỦA RỄ

     -  Rễ là cơ quan sinh dưỡng của cây.

- Chức năng:

+ Giữ cho cây mọc trên đất

+ Hấp thu chất dinh dưỡng, nước và muối khoáng hòa tan.

  I. Lý thuyết

  1. Các loại rễ

-          Có 2 loại rễ chính là: rễ cọc và rễ chùm

Rễ cọc

Rễ chùm

- Có rễ cái đâm sâu dưới đất.

- Nhiều rễ con đâm mọc xiên, từ các rễ con lại mọc ra nhiều rễ bé hơn.

- Không có rễ cái đâm sâu xuống dưới đất.

- Gồm nhiều nhiều rễ con, dài bằng nhau, mọc ra từ gốc thân.

 

- Hình ảnh một số rễ cọc và rễ chùm

+ Một số cây có rễ cọc: su hào, bưởi, cải, hồng xiêm, các cây gỗ …

+ Một số cây có rễ chùm: cây mạ, cây mần trầu …

2. Các miền của rễ

    -  Rễ cây mọc xuống đất gồm có 4 miền: miền trưởng thành, miền hút, miền sinh trưởng và miền chóp rễ.

- Ngoài các cây mọc trong đất còn có các cây mọc trong môi trường nước … những cây mọc trong môi trường nước thì thường không có lông rễ mà có các rễ thở.

- Chức năng của từng miền:

Các miền của rễ

Chức năng chính

Miền trưởng thành (có các mạch dẫn)

Dẫn truyền

Miền hút (chứa các lông hút)

Hấp thụ nước và muối khoáng

Miền sinh trưởng (nơi tế bào phân chia)

Làm cho rễ dài ra

 

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK

 Câu 1:  Hãy liệt kê 5 loại rễ cây mà em quan sát được vào bảng sau:

STT Tên cây Rễ cọc Rễ chùm
1      
2      
3      
4      
5      
6      

 Hướng dẫn trả lời :

 

STT

Tên cây

Rễ cọc

Rễ chùm

1

Cây lúa

 

+

2

Cây ngô

 

+

3

Cây mít

+

 

4

Cây cam

+

 

5

Cây dừa

 

+

 Câu 2: Rễ gồm mấy miền? Chức năng của mỗi miền?

Hướng dẫn trả lời:

Các miền của rễ

Chức năng chính

Miền trưởng thành (có các mạch dẫn)

Dẫn truyền

Miền hút (chứa các lông hút)

Hấp thụ nước và muối khoáng

Miền sinh trưởng (nơi tế bào phân chia)

Làm cho rễ dài ra

Miền chóp rễ

Che chở cho đầu rễ

 

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Loading...
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...