Bài 8: Sống chan hoà với mọi người

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Thế nào là sống chan hoà với mọi người?

- Sống chan hoà là sống vui vẻ, hoà hợp,quan tâm tới mọi người và sẵn sàng tham gia vào những hoạt động chung có ích. 

Cùng nhau dọn sân trường vì môi trường xanh sạch đẹp

- Ví dụ: Tham gia vào các hoạt động tập thể, hoạt động của Đội, của Đoàn; những cuộc giao lưu truyền thống của trường; sống cởi mở, vui vẻ, biết động viên, an ủi khi bố mẹ, anh, chị em, bạn bè gặp khó khăn, có chuyện buồn…

2. Vì sao phải sống chan hòa

   - Sống chan hoà sẽ được mọi người quý mến, giúp đỡ.

   - Góp phần vào việc xây dựng mối quan hệ xã hội tốt đẹp. 

3. Cách rèn luyện:

Giúp đỡ các bạn khó khăn chính là biểu hiện 
của sống chan hòa

- Sống vui vẻ cởi mở,thành thật, thương yêu, tôn trọng, bình đẳng, quan tâm giúp đỡ nhau.

- Chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm giúp nhau khắc phục.

- Tránh xa lối sống ích kỉ, bao che khuyết điểm cho nhau.

-Tích cực tham gia các hoạt động chung của lớp, Đội…

 

 

 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN