Bài 7. Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh

ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ THỰC TIỄN CỦA ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

– Các đại diện của Động vật nguyên sinh dù cấu tạo đơn giàn hay phức tạp, dù sống tự do hay ki sinh… đểu có chung một số đặc điểm.
– Với số lượng khoáng 40 nghìn loài, động vật nguyên sinh phân bố khắp nơi : trong nước mặn, nước ngọt, trong đất ẩm, trong cơ thể nhiều nhóm động vật và người.
- Trùng lỗ (có kích thước 0,1 – lmm) hình 7.2) là nhóm Động vật nguyên sinh sống phổ biến ở biển, vỏ chủng răng đá vôi, hơi giống vỏ ốc nhưng rên vò có nhiều lỗ để chân giả thò ra bắt mồi. Tuy bé nhỏ nhưng số lượng cá thể lớn nên khi chết vỏ trùng lỗ lắng xuống đáy biển, góp phần tạo nên vỏ Trái Đất. Hoá thạch của chúng là vật chỉ thị cho các địa tầng có dầu hoả.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

1. Đặc điếm chung nào của Động vật nguyên sinh vừa đúng cho loài sống tự do lẫn loài sống kí sinh ?

Trả lời:

Đặc điểm chung của động vật nguyên sinh:
– Cơ thể chỉ là một tế bào đảm nhiệm mọi chức năng sống;
– Dị dưỡng, di chuyển bằng chân giả, lông bơi hay roi hơi hoặc tiêu giám.                                                                                                                   - Sinh sản vô tính theo kiêu phân đôi.

2. Hãy kể tên một số động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá.

Trả lời:

Những động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá là: các loại trùng roi và các loại trùng cỏ.. Chúng là thức ăn tự nhiên của các giáp xác và động vật nhó khác. Các (lộng vật này lại là thức ăn quan trọng cho cá và các động vật thủy sinh khác (ốc. tôm,…).

3. Hãy kế tên một số động vật nguyên sinh gây bệnh ờ người và cách truyền bệnh.

Trả lời:

– Trùng kiết lị: bào xác thường qua con đường tiêu hóa và gây ra bệnh ở ruột người.
– Trùng sốt rét: do muỗi anôphen truyền từ người này sang người khác.
– Trùng gây bệnh ngủ li bì ở châu Phi: do ruồi tsê — tsê truyền từ người này sang người khác.

4. Nêu vai trò của ngành động vật nguyên sinh trong tự nhiên và trong đời sống con người ?

Trả lời :

- Làm thức ăn cho động vật lớn hơn trong nước (trùng roi,..)

- Xác định tuổi địa tầng tìm dầu mỏ (trùng lỗ)

- Làm sạch môi trường nước (trùng roi, trùng giày,...)

- Là nguyên liệu chế biến giấy (trùng phóng xạ)

- Gây bệnh cho động vật và con người (trùng kiết lị, trùng sốt rét..)

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...