Bài 7. Bộ xương

                                                                                                   BỘ XƯƠNG
1. Trình bày cấu tạo bộ xương người ?

Trả lời :

Bộ xương người gồm 3 phần : xương đầu, xương thân và xương chi.

* Xương đầu gồm :

 - Xương sọ gồm : xương trán, xương đỉnh, xương chẩm, xương thái dương

- Xương mặt gồm : xương gò má, xương mũi, xương hàm trên, xương hàm dưới.

* Xương thân : gồm xương sống và lồng ngực

- Cột sống gồm các đốt sống khớp với nhau. Mỗi đốt sống gồm : thân đốt, cung đốt sống, gai đốt sống, diện khớp sườn ở mõm ngang.

- Lồng ngực gồm : 12 đốt sống ngực, mỗi đốt nối với 1 đôi xương sườn, 10 đôi xương sườn trên nối với xương ức ở phía trước.

* Xương chi gồm : xương tay và xương chân

- Xương tay gồm : xương đòn và xương bả

  + Xương đai vai gồm : xương đòn và xương bả vai

  + Xương tay gồm : xương cánh tay, xương cẳng tay (xương trụ, xương xoay), xương cổ tay, xương bàn tay vag xương ngón tay

- Xương chân gồm : xương đai hông và xương chân

  + Xương đai hông gồm : xương cánh chậu và xương cùng

  + Xương chân gồm : xương đùi, xương cẳng chân (xương chày, xương mác), xương cổ chân, xương bàn chân, xương ngón chân và xương gót chân.

2. Nêu những đặc điểm khác nhau giữa xương tay và xương chân ?

Trả lời :

- Những đặc điểm khác nhau giữa xương tay và xương chân :

  + Xương chân to, khỏe hơn xương tay, có xương bánh chè, phù hợp với chức năng nâng đỡ cơ thể, đứng thẳng, lao động

  + Xương tay có cấu tạo phù hợp chức năng lao động

- Sự khác nhau giữa xương tay và xương chân giúp con người lao động năng suất cao và di chuyển dễ dàng

3. Nêu vai trò của từng loại khớp ?

Trả lời :

- Vai trò của khớp động giúp cơ thể cử động dễ dàng, linh hoạt trong hoạt động lao động (tay, chân)

- Vai trò của khớp bán động giúp cơ thể cử động có hạn chế, tạo dáng đứng thẳng (cột sống)

- Vai trò của khớp bất động : cố định tạo khung bảo vệ bên trong (hộp sọ)

4. Khớp xương là gì ? Cấu tạo của các loại khớp ?

Trả lời :

* Khớp xương : Là nơi hai hay nhiều đầu xương khớp nhau. Có 3 loại là : khớp bất động, khớp bán động và khớp động.

* Cấu tạo các loại khớp :

- Khớp bất động :

  + Các xương ăn khớp với nhau nhờ các đường răng cưa

  + Không cử động

  + Ví dụ : xương hộp sọ, một số xương ở mặt

- Khớp bán động :  

  + Là loại khớp mà giữa hai đầu xương thường có một địa sụn

  + Khớp cử động hạn chế

  + Ví dụ : khớp giữa các đốt sống, khớp giữa 2 xương háng

- Khớp động :

  + Là loại khớp làm cho hai xương cử động trong một phạm vi rộng lớn

  + Ví dụ : khớp khuỷu tay, khớp ở chỗ xương đùi và hốc xương hông.

- Cấu tạo một khớp động gồm có : một đầu xương lồi và một hốc xương. Mặt khớp của mỗi xương có một lớp sụn trơn bóng và đàn hồi. Giữa hai lớp sụn có một chất lỏng gọi là hoạt dịch giúp cho hai đầu xương chuyển động dễ dàng. Bên ngoài khớp là dây chằng trong và ngoài, dai và đàn hồi; các dây chẳng này tạo thành bao khớp.

* Ý nghĩa : giúp con người thực hiện được những cử động phức tạp trong lao động

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...