Bài 7. Bài thực hành 2

I. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 

1. Thí nghiệm về sự lan tỏa của amoniac

 - Thử trước để thấy Amoniac làm giấy quỳ tím tẩm nước đổi sang màu xanh.

-Bỏ một mẩu giấy quỳ tím tẩm nước vào gần đáy ống nghiệm. Lấy nút có dính bông được tẩm dung dịch Amoniac ,đậy ống nghiệm. quan sát sự đổi màu của giấy quỳ tím

2. Thí nghiệm về sự lan tỏa của Kali pemanganat ( thuốc tím )  trong nước

Bỏ một ít mảnh vụn tinh thể thuốc tím  vào cốc (1)  Khuấy đều cho tan hết .Lấy chừng ấy thuốc tím bỏ vào cốc 2.

Lần này cho từ từ ,rơi từng mảnh. Để cốc nước (2)  lặng im không quấy hay động vào.

Quan sát sự đổi màu của nước ở những chỗ có thuốc tím ,so sánh màu của nước trong hai cốc.

 

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Loading...
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...