Bài 6 : Tôn sư trọng đạo

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

1.Tôn sư là:

Tôn trọng, kính yêu, biết ơn những người làm thầy giáo, cô giáo mọi lúc, mọi nơi.

2.Trọng đạo là:

Coi trọng những lời thầy dạy, trọng đạo lý làm người. 

* Biểu hiện:

- Có tình cảm, thái độ, hành động làm vui lòng thầy cô giáo.

- Có hành động đền ơn đáp nghĩa, làm những điều tốt đẹp xứng đáng với sự dạy dỗ của thầy cô.

3. Ý nghĩa:

- Tôn sư, trọng đạo là truyền thống quý báu của dân tộc ta.

- Là nét đẹp trong tâm hồn của mỗi con người, giúp con người sống có nhân nghĩa, thuỷ chung thể hiện đạo lí làm người.

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

1. Trong những hành vi sau đây, hành vi nào thể hiện thái độ tôn sư trọng đạo ? Hành vi nào cần phê phán ? Vì sao ?

Trả lời :

(1) Ngày chủ nhật, Nam ra chợ, gặp cô giáo cũ, Nam đứng nghiêm, bỏ mũ chào cô.

(2) Thầy Minh ra bài tập cho học sinh về nhà là. Mải chơi nên Hoa không làm bài tập

(3) Anh Thắng là một sinh viên đại học, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, anh đã viết thư thăm hỏi cô giáo cũ dạy anh từ hồi lớp 1

(4) Giờ trả bài tập làm văn, An bị điểm kém, vừa nhận được bài từ tay thầy giáo, An đã vò nát và đút bài vào ngăn bàn.

Trả lời :

- Hành vi thể hiện thái độ tôn sư trọng đạo là hành vi (1), (3)

(1) : Nam đã có hành vi tôn trọng, lễ phép khi gặp cô giáo cũ : đứng nghiêm, bỏ mũ chào cô

(3) : Anh Thắng viết thư thăm hỏi cô giáo cũ dạy anh từ hồi lớp 1 chứng tỏ anh Thắng đã không quên công ơn dạy dỗ của cô giáo cũ mặc dù bây giờ anh đã là sinh viên.

- Hành vi cần phê phán là (2), (4) :

(2) : Hoa đã không làm bài tập khi thầy giáo giao cho. Hoa không biết vâng lời thầy, chăm lo học hành

(4) : An có thái độ vô lễ, thiếu tôn trọng thầy giáo.

2. Em hãy tìm một số câu ca dao, tục ngũ, nói về sự kính trọng và lòng biết ơn thầy cô giáo.

Trả lời :

* Ca dao : 

Muốn sang thì bắc cầu Kiều

Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy

* Tục ngữ :

 Không thầy đố mày làm nên

* Châm ngôn :

Nhất tự vi sư, bán tự vi sư

3. Trong những câu dưới đây, theo em, câu nào thể hiện rõ nhất về tôn sư trọng đạo ?

(1) : Ân trả, nghĩa đền

(2) : Không thầy đố mày làn nên

(3) Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng

(4) Muốn sang thì bắc cầu Kiều

Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy

(5) Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy

(Nhất tự vi sư, bán tự vi sư)

Trả lời :

Câu thể hiện rõ nhất về tôn sư trọng đạo trong những câu trên là 

(5) Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy

(Nhất tự vi sư, bán tự vi sư)

 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN