Bài 6. Phản xạ

PHẢN XẠ

1. Khi kích thích vào dây thần kinh đến bắp cơ hoặc kích thích trực tiếp vào bắp làm cơ co. Đó có phải là phản xạ không ? Giải thích ?

Trả lời :

- Khi kích thích vào dây thần kinh đến bắp cơ hoặc kích thích trực tiếp vào bắp làm cơ co. Đó không phải là phản xạ

- Giải thích : Vì ta đã kích thích trực tiếp vào bắp cơ nên không có đầy đủ các khâu của một phản xạ mà chỉ là sự cảm ứng của các sợi thần kinh và các tế bào cơ đối với kích thích.

2. Phản xạ là gì ? Cung phản xạ là gì ? Nêu cấu tạo của một cung phản xạ đơn giản ?

Trả lời :

* Phản xạ là phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh để trả lời những kích thích của môi trường bên ngoài hoặc bên trong cơ thể thích nghi với những thay đổi của môi trường xung quanh

* Cung phản xạ là đường đi của luồng xung thần kinh truyền từ cơ quan thụ cảm về trung ương thần kinh, rồi từ trung ương thần kinh ra cơ quan phản ứng.

* Một cung phản xạ đơn giản gồm 3 loại nowrron :

- Nơron hướng tâm

- Nơron trung gian

- Nơron li tâm

3. Phản xạ là gì ? Lấy ví dụ minh họa ? Phân tích đường đi của xung thần kinh trong phản xạ đó ?

Trả lời :

- Phản xạ là phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh để trả lời những kích thích của môi trường bên ngoài hoặc bên trong cơ thể thích nghi với những thay đổi của môi trường xung quanh.

- Ví dụ : Tay chạm vào vật nóng, rút tay ra

- Phân tích đường đi của xung thần kinh :

Cơ quan thụ cảm (da) tiếp nhận kích thích \(\rightarrow\) Nơron hướng tâm\(\rightarrow\) tủy sống (phân tích)

                                                     \(\rightarrow\) Nơron li tâm\(\rightarrow\) cơ ngón tay \(\rightarrow\) co tay, rụt tay lại

4. Trình bày cấu tạo và tính chất cơ bản của nơron (tế bào thần kinh) ?

Trả lời :

* Cấu tạo của nơron :

- Thân : có hình sao, hình tròn, bầu dục,...

- Các tua :

  + Tua ngắn : mọc quanh thân, phân nhiều nhánh

  + Tua dài : mọc ở một góc thân, được bao bọc bởi bao miêlin, tận cùng là các cúc xinap. Tua dài hợp thành từng bó, gọi là dây thần kinh

* Tính chất của nơron :

- Tính cảm ứng : là khả năng thu nhận kích thích và phản ứng lại kích thích, bằng cách phát sinh ra xung thần kinh

- Tính dẫn truyền : là khả năng lan truyền của xung thần kinh theo một chiều nhất định từ nơi phát sinh hoặc tiếp nhân về thân nơron và truyền đi dọc theo sợi trục.

  + Luồng xung li tâm : đi từ trung ương thần kinh đến các cơ quan phản ứng

  + Luồng xung hướng tâm : đi từ các cơ quan thụ cảm về trung ương thần kinh

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...