Bài 52. Địa y

ĐỊA Y

1. Hình dạng, cấu tạo

- Hình dạng: Hình vảy, hình cành.

- Cấu tạo: Gồm các tế bào tảo lục nằm xen kẽ các sợi nấm.

- Địa y là cơ thể có hình thức cộng sinh(dinh dưỡng cộng sinh).

2. Vai trò của địa y

- Phân huỷ đá mẹ thành đất trồng.

- Là thức ăn của động vật, cung cấp nguyên liệu cho sản xuất dược liệu, nước hoa, ….

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI 

Câu 1. Địa y có những hình dạng nào ? Chúng mọc ở đâu ?

Trả lời: 

Địa y là một tổ chức cộng sinh giữa một số loại tảo và nấm.

Về hình dạng, địa y có thể hình vảy, đó là những bản mỏng, dính chặt vào vỏ cây, hoặc hình cành, trông giống như một cành cây nhỏ phân nhánh, cũng có khi có dạng giống như một búi sợi mắc vào cành cây.

-  Cấu tạo trong của địa y gồm những tế bào tảo màu xanh xen lẫn với những sợi nấm chằng chịt không màu.

-  Chúng mọc ra ở trên thân cây, cành cây, tường cũ, tảng đá.

Câu 2. Thành phần cấu tạo của địa y gồm những gì ?

Trả lời: 

Địa y là một dạng đặc biệt được hình thành do chung sống giữa một số loại tảo và nấm. Trong đó. các sợi nấm hút nước và muối khoáng cung cấp cho tảo. Tảo có chất diệp lục sử dụng nước và muối khoáng chế tạo ra chất hữu cơ dùng chung cho cả 2 bên (nấm và tảo).

Câu 3. Vai trò cùa địa y như thế nào ?

Trả lời: 

-    Địa y phân hủy đá thành đất và khi chết tạo thành lớp mùn làm thức ăn cho các thực vật đến sau và đóng vai trò “tiên phong mở đường”.

-   Một số địa y là thức ăn chủ yếu của loài hươu Bắc cực.

-   Địa y còn được sử dụng chế tạo rượu, nước hoa, phẩm nhuộm, làm thuốc. 

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...