Bài 5: Thực hành: Đọc bản vẽ các khối đa diện

Bài 5: Thực hành: Đọc bản vẽ các khối đa diện

Tóm tắt lý thuyết

I - CHUẨN BỊ

  • Dụng cụ: Thước, êke, compa, bút chì, tẩy,…
  • Vật liệu: Giấy vẽ khổ A4, giấy nháp,...
  • Sách giáo khoa, vở bài tập

II - NỘI DUNG

Đọc các bản vẽ hình chiếu 1, 2, 3, 4 (h.5.1) và đối chiếu với các vật thể A, B, C, D (h.5.2) bằng cách đánh dấu (X) vào bảng 5.1 để chỉ rõ sự tương ứng giữa các bản vẽ và các vật thể. Hãy vẽ các hình chiếu đứng, chiếu bằng và chiếu cạnh của một trong các vật thể A, B, C, D.

Hình 5.1. Các bản vẽ hình chiếu

Hình 5.2. Các vật thể

Bảng 5.1. Sự tương ứng giữa các bản vẽ và các vật thể

III - CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

  • Bước 1. Đọc kĩ nội dung bài thực hành, kẻ vào bảng 5.1 vào bài làm, sau đó đánh dấu (X) vào ô thích hợp của bảng

Bảng 5.1. Sự tương ứng giữa các bản vẽ và các vật thể

  • Bước 2. Vẽ các hình chiếu đứng, bằng và cạnh của một trong các vật thể A, B, C, D

Hình 1. Vật thể A và các hình chiếu của vật thể A

Hình 2. Vật thể B và các hình chiếu của vật thể B

Hình 3. Vật thể C và các hình chiếu của vật thể C

Hình 4. Vật thể D và các hình chiếu của vật thể D

Có thể em chưa biết: CÁCH VẼ HÌNH BA CHIỀU

1. Cách vẽ hình ba chiều của hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao h

Hình 5. Cách vẽ hình hộp chữ nhật

2. Cách vẽ hình ba chiều của hình lăng trụ có tam giác đều cạnh a, chiều cao b, chiều cao hình lăng trụ h

Hình 6. Cách vẽ hình lăng trụ

3. Cách vẽ hình ba chiều hình chóp đều có đáy hình vuông cạnh a và chiều cao hình chóp h

Hình 7. Cách vẽ hình chóp

Lời kết

Sau khi học xong Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ các khối đa diện, hi vọng các em sẽ đọc được hình chiếu của các vật thể có dạng các khối đa diện, hình thành kĩ năng đọc bản vẽ các khối đa diện và phát huy tính tưởng tượng không gian,.... 

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...