Bài 5. Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng

BÀI 5: KÍNH LÚP, KÍNH HIỂN VI VÀ CÁCH SỬ DỤNG

Muốn có hình phóng to hơn của vật ra phải sử dụng kính lúp và kính hiển vi:

I. Lý thuyết 

1. Kính lúp và cách sử dụng

- Kính lúp cầm tay bao gồm

+ Một tay cầm bằng kim loại (hoặc bằng nhựa)

+ Tấm kính trong, dày, hai mặt lồi

+ Khung kính bằng kim loại (nhựa), có khả năng phóng to ảnh của vật từ 3 - 20 lần.

- Cách quan sát vật mẫu bằng kính lúp:

+ Tay trái cầm kính lúp.

+ Để mặt kính sát mẫu, mắt nhìn vào mặt kính.

+ di chuyển kính lên xuống cho đến khi nhín rõ vật.

Tư thế quan sát vật mẫu bằng kính lúp

2. Kính hiển vi và cách sử dụng

    Kính hiển vi 

Kính hiển vi có thể phóng to ảnh của vật được quan sát lên 40 - 3000 lần, kính hiển vi quang học từ 10.000 - 40.000 lần.

- Một kính hiển vi gồm 3 phần chính:

+ Chân kính (6).

+ Thân kính gồm:

.) Ống kính: thị kính (1) (nơi để mắt vào quan sát),  Đĩa quay gắn với các vật kính (2) và Vật kính (kính sát với vật cần quan sát) có ghi độ quan sát x10, x 20

.) Ốc điều chỉnh: Ốc to (8), ốc nhỏ (7)

+ Bàn kính (4) Nơi đặt tiêu bản để quan sát.

Ngoài ra còn có gương phản chiếu (5) để tập trung ánh sáng (ánh sáng tự nhiên) vào mẫu vật giúp quan sát dễ hơn.

- Bên cạnh đó còn có một số kính hiển vi khác sử dụng ánh sáng nhân tạo từ nguồn điện.

 

 

- Cách sử dụng kính hiển vi:

+ Điều chỉnh ánh sáng bằng gương phản chiếu hoặc nút chỉnh cường độ nguồn sáng

+ Đặt tiêu bản lên bàn kính sao cho mẫu vật nằm ở trung tâm, dùng kẹp giữ tiêu bản. 

+ Mắt nhìn vật kính từ một phía của kính hiển vi, tay phải từ từ vặn ốc to theo chiều kim đồng hồ cho đến khi vật kính gần sát lá kính của tiêu bản.

+ Mắt nhìn vào thị kính, tay phải từ từ vặn ốc to theo chiều ngược lại cho đến khi nhìn thấy vật mẫu.

+ Điều chỉnh bằng ốc nhỏ để nhìn rõ vật mẫu nhất

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI SGK

 Câu 1: Chỉ trên kính các hộ phận của kính hiến vi và nêu chức năng của từng bộ phận.

Hướng dẫn trả lời:

Các bộ phận của kính hiến vi gồm:

–  Thị kính: nơi để mắt quan sát mẫu vật

–  Đĩa quay gắn các vật kính và vật kính : điều chỉnh độ phóng đại của vật sao cho phù hợp (x10 lần, x 20 lần ...)

–   Bàn kính: nơi đặt và giữ mẫu vật để quan sát

–   Gương phản chiếu: phản chiếu ánh sáng lên vật để nhín vật rõ hơn

–   Chân đế: giữ kính đứng vững

–  Ốc to: điều chỉnh ảnh của vật để nhìn rõ vật

–  Ốc nhỏ: điều chỉnh ảnh của vật để nhìn rõ vật nhất.

Câu 2: Trình bày các bước sử dụng kính hiển vi.

Hướng dẫn trả lời:

–    Xoay bàn kính có độ phóng đại nhỏ nhất (để tập trung ánh sáng).

–    Điểu chỉnh ánh sáng bằng gương phản chiếu.

–   Đặt tiêu bản lên bàn kính sao cho vật mẫu nằm ở ngay tâm, dùng kẹp giữ tiêu bản. Hãy thận trọng không để ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào gương, làm như vậy dễ bị hỏng măt.

–   Mắt nhìn vật kính từ một phía của kính hiến vi. Tay phải từ từ vặn ốc 10 theo chiều kim đồng hồ (vặn xuống) cho đến khi vật kính gần sát lá kính của tiêu bản.

–   Mắt nhìn vào thị kính, tay phải từ từ vặn ốc to theo chiều ngược lại (vặn lên) cho đến khi nhìn thấy vật cần quan sát.

–    Điều chỉnh bằng ốc nhỏ để nhìn vật mẫu rõ nhất.

Các khóa học nổi bật: Xem tại đây!

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...