Bài 5. Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng

KÍNH LÚP, KÍNH HIỂN VI VÀ CÁCH SỬ DỤNG

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI 

1. Chỉ trên kính các hộ phận của kính hiến vi và nêu chức năng của tùng hộ phận.

Trả lời:

Các bộ phận của kính hiến vi gồm:

–  Thị kính

–  Đĩa quay gắn các vật kính

–   Vật kính

–   Bàn kính

–   Gương phản chiếu

–   Chân đế

–  Ốc to

–  Ốc nhỏ

2. Trình bày các bước sử dụng kính hiển vi.

Trả lời:

–    Xoay bàn kính có độ phóng đại nhỏ nhất (để tập trung ánh sáng).

–    Điểu chỉnh ánh sáng bằng gương phản chiếu.

–   Đặt tiêu bản lên bàn kính sao cho vật mẫu nằm ở ngay tâm, dùng kẹp giữ tiêu bản. Hãy thận trọng không để ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào gương, làm như vậy dễ bị hỏng măt.

–   Mắt nhìn vật kính từ một phía của kính hiến vi. Tay phải từ từ vặn ốc 10 theo chiều kim đồng hồ (vặn xuống) cho đến khi vật kính gần sát lá kính của tiêu bản.

–   Mắt nhìn vào thị kính, tay phải từ từ vặn ốc to theo chiều ngược lại (vặn lên) cho đến khi nhìn thấy vật cần quan sát.

–    Điều chỉnh bằng ốc nhỏ để nhìn vật mẫu rõ nhất.

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...