Bài 49. Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT

Đa dạng của thực vật là sự đa dạng phong phú về thành phần loài, môi trường sống, đặc điểm cấu tạo và cách sinh sản.

1. Tính đa dạng của thực vật

a. Việt Nam có tính đa dạng cao về thực vật

- Rất đa dạng (có khoảng 11.500 loài, sống ở nhiều môi trường khác nhau).

- Ở địa phương, thực vật cũng khá đa dạng.

b. Sự suy giảm tính đa dạng của thực vật ở Việt Nam.

-  Thực vật đã bị giảm sút nghiêm trong, nhiều loài thực vật quý hiếm đã và đang trên đà bị tuyệt chủng.

do chiến tranh, sự khai thác quá mức của con người, ý thức bảo vệ của co người chưa được nâng cao.

- Nhiều loài thực vật bị tiêu diệt, mất rừng, thiên tai hoành hành, ...

2. Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

- Con người cần tiến hành các hoạt động nhằm ngăn chặn sự suy giảm của thực vật đồng thời tích cực bảo vệ sự đa dạng của thực vật.

- Bảo vệ môi trường ...

- Hạn chế khai thác bừa bãi,...

- Xây dựng khu bảo tồn,...

- Cấm buôn bán, xuất khẩu động vật quý hiếm,...

- Nâng cao ý thức, tăng cường giáo dục...

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI :

Câu 1. Nguyên nhân gì khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút ?

Trả lời: 

Do con người khai thác bừa bãi các khu rừng để phục vụ nhu cầu trước mắt.

Câu 2.  Thế nào là thực vật quý hiếm ?

Trả lời: 

Thực vật quý hiếm là thực vật có giá trị kinh tế (lấy gỗ. làm thuốc ; cây công nghiệp...) nhưng đang bị khai thác quá mức và ngày càng hiếm đi.

Câu 3. Cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam?

Trả lời:  

Ngăn chặn việc phá rừng để bảo vệ môi trường sống của thực vật. Hạn chế việc khai thác bừa bãi các loại thực vật quý hiếm đế bảo vệ số lượng cá thể của loài. Xây dựng các vườn thực vật, vườn quốc gia, các khu bảo tồn... để bảo vệ các loài thực vật. Trong đó có thực vật quý hiếm. Cấm buôn bán và xuất khẩu các loại đặc biệt quý hiếm. Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân để cùng tham gia bảo vệ rừng.

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...