Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT

ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI 

1. Những cây có giá trị sử dụng

- Thực vật cung cấp cho con người: gỗ, nguồn lương thực hàng này, nguyên liệu làm thuốc, nguyên liệu SX công nghiệp, làm cảnh, ....

- Thực vật chính là nguồn sống quan trọng của con người và xã hội.

2. Nhưng cây có hại cho sức khoẻ con người.

- Một số loài thực vật có hại:

- Ví dụ: cây thuốc lá, thuốc lào, cần sa, thuốc phiện, ... chúng chứa chất gây nghiện và huỷ hoại sức khoẻ con người.

- Tích cực bảo vệ thực vật có ích, xoá bỏ thực vật có hại,...

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI :

Câu 1. Thực vật có vai trò gì đối với động vật ?

Trả lời: 

Thực vật đóng vai trò quan trọng trong đời sống động vật . Chúng cung cấp thức ăn cho nhiều động vật. Cung cấp ôxi dùng cho quá trình hô hấp, cung cấp nơi ở và nơi sinh sản của một số động vật.

Câu 2.  Kể tên một số loài động vật ăn thực vật.

Trả lời: 

Ngựa, trâu, bò, thỏ, cừu , dê...

Câu 3. Trong các chuỗi liên tục sau đây :

Cây cỏ là thức ăn của con nai, con nai là thức ăn của con hổ

Cây rau muống là thức ăn của con lợn, con lợn là thức ăn của con người

Câu 4 : Vì sao nếu không có thực vật thì sẽ không có loài người ?

Trả lời :

- Không có thực vật thì không có nguồn cung cấp oxi cho người và động vật hô hấp

- Không có thực vật thì không có nguồn thức ăn cung cấp cho động vật, không có thực vật thì con người không tồn tại được

Câu 5 : Vai trò của thực vật đối với đời sống con người :

Trả lời :

Thực vật, nhất là thực vật hạt kín có vai trò rất quan trọng đối với đời sống con người

- Cung cấp gỗ dùng trong xây dựng và các ngành công nghiệp

- Cung cấp thức ăn cho con người

- Làm thuốc, làm cảnh

- Một số cây có hại cho sức khỏe con người : cây thuốc phiện, cây cần sa, cây thuốc lá,....

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...