Bài 48. Luyện tập: Rượu etylic, Axit axetic và Chất béo

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

 Rượu etylicAxit axeticChất béo
Công thức cấu tạoCH3-CH2-OHCH3COOH(RCOO)3C3H5
Tính chất vật lý
  • Là chất lỏng, không màu ở nhiệt độ thường, sôi ở 78,3oC.
  • Nhẹ hơn nước và tan vô hạn trong nước, có thể hòa tan nhiều chất như iot, benzen, axit axetic.

 

  • Axit axetic là chất lỏng, không màu, có vị chua và tan vô hạn trong nước.
  • Dung dịch axit axetic nồng độ từ 2 – 5 % dùng làm giấm ăn.

 

  • Dầu thực vật ở thể lỏng còn mỡ động vật ở thể rắn.
  • Nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan được trong một số dung môi hữu cơ như xăng, benzen, dầu hỏa...
Tính chất hóa học

1. Phản ứng cháy 

C2H6O  + O   2CO2 +   3H2O

2. Phản ứng với natri

2C2H5OH + 2Na  →  2C2H5ONa + H2

3. Phản ứng với axit axetic (este hóa)

 C2H5OH + CH3COOH     CH3COOC2H5 +  H2O

1. Tính axit

Axit axetic có đầy đủ tính chất của một axit như: làm đổi màu quỳ tím thành đỏ, tác dụng với kim loại hoạt động, bazơ, oxit bazơ, muối.

2. Tác dụng với rượu etylic

 C2H5OH + CH3COOH     CH3COOC2H5 +  H2O

1. Thủy phân trong môi trường axit

(RCOO)3C3H5  +  3H2­O 3RCOOH + C3H5(OH)3

2. Thủy phân trong môi trường bazơ

(RCOO)3C3H5  +  3NaOH    3RCOONa  +  C3H5(OH)3

II. BÀI TẬP

 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN