Bài 47. Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC

Thực vật, đặc biệt là thực vật rừng, nhờ có hệ rễ giữ đất, tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra, nên có vai trò quan trọng trong việc chống xói mòn, sạt lở đất, hạn chế lũ lụt cũng như giữ được nguồn nước ngầm, tránh hạn hán.

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI :

Câu 1. Tại sao ở vùng bờ biển người ta phải trồng rừng ở phía ngoài đê ?

Trả lời: 

Trồng cây để ngăn cản gió bão, chống xói lở đê.

Câu 2. Thực vật có vai trò gì đối với nguồn nước ?

Trả lời: 

Thực vật giữ nguồn nước ngầm, làm hạn chế ngập lụt, hạn hán:

-    Hệ rễ của cây hấp thụ nước và duy trì lượng nước ngầm trong đất; lượng nước này sau đó chảy vào các chỗ trũng tạo thành suối, sống... góp phần tránh được hạn hán.

-  Nhờ có tác dụng giữ nước của rễ, cây xanh che chắn dòng chảy do mưaa lớn gây ra góp phần hạn chế lũ lụt trên Trái Đất.

Câu 3. Vai trò của rừng trong việc hạn chế lũ lụt, hạn hán như thế nào ?

Trả lời: 

Thực vật, đặc biệt là thực vật rừng, nhờ có hệ rễ giữ đất. Tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra. nên có vai trò quan trọng trong việc chống xói mòn, sạt lở hạn chế lũ lụt cũng như giữ được nguồn nước ngầm, tránh hạn hán.

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...