Bài 45. Dây thần kinh tủy

BÀI 45: DÂY THẦN KINH TỦY

I. Lý thuyết

1. Cấu tạo của dây thần kinh tủy

- Có 31 đôi dây thần kinh tủy.

- Mỗi dây thần kinh tủy gồm:

+ Các bó sợi thần kinh cảm giác nối với tủy sống qua rễ sau (rễ cảm giác)

+ Các bó sợi thần kinh vận động nối với tủy sống qua rễ trước (rễ vận động) 

Chính các nhóm sợi liên quan đến các rễ này sau khi đi qua khe giữa hai đốt sống liên tiếp đã nhập lại thành dây thần kinh tủy.

 

2. Chức năng của dây thần kinh tủy

- Thí nghiệm

Thí nghiệm

Điều kiện thí nghiệm

Kết quả thí nghiệm

1. Kích thích bằng HCl 1% chi sau bên phải

 Rễ trước bên phải bị cắt

Chi đó không co (chân phải) nhưng co chi sau bên trái và cả 2 chi trước

2. Kích thích bằng HCl 1% chi sau bên trái

Rễ sau bên phải bị cắt

Không chi nào co cả

 

- Nhận xét:

II. Hướng dẫn trả l+ Rễ trước dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương đi ra cơ quan đáp ứng.

+ Rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ các thụ quan về trung ương

​  

 dây thần kinh tủy là dây phaời câu hỏi SGK

Câu 1: Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha.

Hướng dẫn trả lời:

+ Rễ trước dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương đi ra cơ quan đáp ứng.

+ Rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ các thụ quan về trung ương

​  \(\rightarrow\) dây thần kinh tủy là dây pha

Câu 2: Trên một con ếch đã mổ để nghiên cứu rễ tủy, em Quang đã vô ý  làm đứt một số rễ. Bằng cách nào em có thể phát hiện được rễ nào còn, rễ nào mất?

Hướng dẫn trả lời:

 Để biết dược rễ nào còn, rễ nào mất thì tốt nhất là kích thích mạnh vào chi trước và lần lượt kích thích mạnh từng chi sau.

III. Câu hỏi ôn tập

Câu 1: Trình bày cấu tạo và chức năng của tuỷ ?

Hướng dẫn trả lời :

Cấu tạo và chức năng của tuỷ :

- Cấu tạo tuỷ sống : Tuỷ sống bao gồm chất xám ở giữa và bao quanh là chất trắng

- Chức năng của tuỷ sống :

  + Chất xám là căn cứ (trung khu) của các phản xạ không điều kiện

  + Chất trắng là các đường dẫn truyền nối các căn cứ trong tuỷ sống với nhau và với não bộ

Câu 2: Nêu cấu tạo và chức năng của các dây thần kinh tuỷ ?

Hướng dẫn trả lời :

* Cấu tạo :

Tuỷ sống có 31 đôi thần kinh gọi là các dây thần kinh tuỷ. Mỗi dây thần kinh tuỷ bao gồm các nhóm sợi thần kinh nối với tuỷ sống qua rễ sau (còn gọi là rễ cảm giác) và nhóm sợi thần kinh vận động, nỗi với tuỷ sống bằng các rễ trước (còn gọi là rễ vận động). Chính các nhóm sợi liên quan đến các rễ này sau khi đi qua khe giữ hai đốt sống liên tiếp đã nhập lại thành dây thần kinh tuỷ.

* Chức năng :

Dây thần kinh tuỷ thuộc loại thần kinh pha, tức vừa dẫn truyền xung thần kinh cảm giác, vừa dẫn truyền xung thần kinh vận động.

Câu 3: Khi cắt toàn bộ rễ sau của ếch rồi dùng HCl 3% để kích thích lên những chỗ khác nhau của cơ thể thì kết quả sẽ như thế nào ? Tại sao ?

Hướng dẫn trả lời :

Khi cắt toàn bộ rễ sau của ếch, ta kích thích lần lượt vào từng phần của ếch có kết quả như sau :

- Ếch sẽ không có phản ứng gì, hay không thấy cử động là vì : Rễ sau là rễ cảm giác nên mất cảm giác, khi kích thích hệ thần kinh trung ương của ếch, ếch sẽ không nhân được kích thích từ bên ngoài nên không trả lời phản ứng từ bên ngoài. Do đó ta không thấy ếch cử động. 

Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...