Bài 45. Dây thần kinh tủy

DÂY THẦN KINH TỦY

I - Cấu tạo của dây thần kinh tủy

Có 31 đôi dây thần kinh tủy. Mỗi dây thần kinh tủy bao gồm các nhóm sợi thần kinh cảm giác nối với tủy sống qua rẻ sau (rẻ cảm giác) và nhóm sợi thần kinh vận động, nối với tủy sống bằng các rẻ trước (rẻ vận động). Chính các nhóm sợi liên quan đến các rẻ này sau khi đi qua khe giữa hai đốt sống liên tiếp đã nhập lại thành dây thần kinh tủy (hình 45-1 và xem lại hình 44-2).

Hình 45-1. Các rễ tủy và dây thần kinh tủy 1. Sợi hướng tâm ; 2. Rễ sau ; 3. Rễ trước ; 4. Sợi li tâm ; 4 và 1 nhập lại thành dãy thần kinh tủy ; 5. Lỗ tủy (chứa dịch tủy)

Hình 45-2. Các rễ tủy

II. Chức năng của dây thần kinh tủy

Muốn tìm hiểu chức năng của dây thần kinh tủy, cần nghiên cứu chức năng các rẻ tủy.
Nhóm Nga và Thủy đã tiến hành mổ cung các đốt sống cuối cùng ở ếch để tìm rẻ tủy. Sau đó tiến hành cắt các rễ trước liên quan đến dây thần kinh đi đến chi sau bên phải và cắt các rễ sau liên quan đến chi sau phía bên trái.
Đợi ếch hết choáng, Thủy lần lượt kích thích các chi sau bên phải rồi bên trái. Các kết quả quan sát được qua thí nghiệm đã được Nga ghi vào bảng 45.

Bảng 45. Kết quả thí nghiệm tìm hiểu chức năng của các rễ tủy

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI :

1. Trên một con ếch đã mổ để nghiên cứu rễ tủy, em Quang đã vô ý  làm đứt một số rễ. Bằng cách nào em có thể phát hiện được rễ nào còn, rễ nào mất ?

Trả lời:

 Để biết dược rễ nào còn, rễ nào mất thì tốt nhất là kích thích mạnh vào chi trước và lần lượt kích thích mạnh từng chi sau.

2. Trình bày cấu tạo và chức năng của tuỷ ?

Trả lời :

Cấu tạo và chức năng của tuỷ :

- Cấu tạo tuỷ sống : Tuỷ sống bao gồm chất xám ở giữa và bao quanh là chất trắng

- Chức năng của tuỷ sống :

  + Chất xám là căn cứ (trung khu) của các phản xạ không điều kiện

  + Chất trắng là các đường dẫn truyền nối các căn cứ trong tuỷ sống với nhau và với não bộ

3. Nêu cấu tạo và chức năng của các dây thần kinh tuỷ ?

Trả lời :

* Cấu tạo :

Tuỷ sống có 31 đôi thần kinh gọi là các dây thần kinh tuỷ. Mỗi dây thần kinh tuỷ bao gồm các nhóm sợi thần kinh nối với tuỷ sống qua rễ sau (còn gọi là rễ cảm giác) và nhóm sợi thần kinh vận động, nỗi với tuỷ sống bằng các rễ trước (còn gọi là rễ vận động). Chính các nhóm sợi liên quan đến các rễ này sau khi đi qua khe giữ hai đốt sống liên tiếp đã nhập lại thành dây thần kinh tuỷ.

* Chức năng :

Dây thần kinh tuỷ thuộc loại thần kinh pha, tức vừa dẫn truyền xung thần kinh cảm giác, vừa dẫn truyền xung thần kinh vận động.

4. Khi cắt toàn bộ rễ sau của ếch rồi dùng HCl 3% để kích thích lên những chỗ khác nhau của cơ thể thì kết quả sẽ như thế nào ? Tại sao ?

Trả lời :

Khi cắt toàn bộ rễ sau của ếch, ta kích thích lần lượt vào từng phần của ếch có kết quả như sau :

- Ếch sẽ không có phản ứng gì, hay không thấy cử động là vì : Rễ sau là rễ cảm giác nên mất cảm giác, khi kích thích hệ thần kinh trung ương của ếch, ếch sẽ không nhân được kích thích từ bên ngoài nên không trả lời phản ứng từ bên ngoài. Do đó ta không thấy ếch cử động.

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...