Bài 45. Bài thực hành 7

BÀI THỰC HÀNH 7

Pha chế dung dịch theo nồng độ 

Thực hành 1 : Hãy tính toán và pha chế 50 g dung dịch đường có nồng độ 15% 

 - Phần tính toán : 

Khối lượng chất tan ( đường ) cần dùng là : 

mct = ( 15 . 50 )/ 100 = 7,5 (g) 

Khối lượng nước cần dùng là : 50 - 7,5 = 42,5 (g) 

 - Phần pha chế : 

Cân 7,5 g đường khan cho vào cốc có dung tích 100 ml , khuấy đều với 42,5 g nước , được 50 g dung dịch đường 15 % 

Thực hành 2 : Tính toán và pha chế 100 ml dung dịch natri clorua 15%

- Phần tính toán : 

số mol  chất tan ( NaCl ) cần dùng là : 

nNaCl = ( 0,2 . 100) / 1000 = 0,02 mol 

có khối lượng là : 58,5 . 0,02 = 1,17 g 

- Phần thực hành : 

Cân 1,17 g NaCl khan cho vào cốc chia độ . Rót từ từ nước vào cốc và khuấy đều cho đến vạch 100 ml , được 100 ml dung dịch NaCl 0,2M 

Thực hành 3 : Tính toán và pha chế 50 g dung dịch đường 5% từ dung dịch đường có nồng độ 15 % 

- Phần tính toán : 

Khối lượng chất tan ( đường ) có trong 50 g dung dịch đường 5% là : 

mct= \(\frac{5.50}{100}\) = 2,5 (g) 

Khối lượng dung dịch đường 15% có chứa 2,5 g đường là : 

mdd = \(\frac{100.2,5}{15}\) = 16,7 g 

Khối lượng nước cần dùng là : 50 - 16,7 = 33,3 (g) 

- Phần thực hành : 

Cân 16,7 g dung dịch đường 15 % cho  vào cốc có dung tích 100 ml . Thêm 33,3 g nước vào cốc , khuấy đều , được 50 g dung dịch đường 5% .

Các khóa học nổi bật: Xem tại đây!

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...