Bài 44 : Kinh tế Trung và Nam Mĩ

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Nông nghiệp

a) Các hình thức sử dụng trong nông nghiệp

Đại điền trang Tiểu điền trang

- Sở hữu của các đại điền chủ

- Quy mô: hàng nghìn hec ta, năng suất thấp

- Trồng trọt và chăn nuôi

- Sở hữu của các hộ nông dân

- Diện tích dưới 5 ha

- Trồng cây lương thực để tự túc

- Nhiều công ti tư bản của Hoa Kì và Anh đã mua những vùng đất rộng lớn, lập đồn điền để trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng các cơ sở chế biến nông sản xuất khẩu.

- Một số quốc gia ban hành luật cải cách ruộng đất, tổ chức khai hoang đất mới hoặc mua lại ruộng đất của đại điền chủ hoặc công ti nước ngoài để chia cho nông dân tuy nhiên gặp nhiều khó khăn.

- Riêng nhà nước xã hội chủ nghĩa Cu-ba đã tiến hành thành công cải cách ruộng đất.

b) Các ngành nông nghiệp 

* Ngành trồng trọt 

- Nông sản chủ yếu: cây công nghiệp và cây ăn quả

+ Các quốc gia ở eo đất Trung Mĩ: mía, bông, cà phê, chuối

+ Các quốc gia trên quần đảo Ăng-ti: cà phê, ca cao, thuốc lá, mía (Cu-ba)

+ Các quốc gia Nam Mĩ: bông, chuối, ca cao, mía, cây ăn quả cận nhiệt, đặc biệt là cà phê (Bra-xin, Cô-lôm-bi-a)

-  Một số nước xuất khẩu nhiều lúa mì: Bra - xin, Ac-hen-ti-na, tuy vậy nhiều nước vẫn phải nhập lương thực.

* Ngành chăn nuôi và đánh cá

- Bra-xin, Ac-hen-ti-na, U-ru-goay, Pa-ra-goay: có ngành chăn nuôi bò thịt, bò sữa phát triển với quy mô lớn nhờ có nhiều đồng cỏ rộng tươi tốt. Trên sườn núi Trung An-đet, người ta nuôi cừu, lạc đà Lama.

- Ở Pê-ru phát triển ngành đánh cá biển, sản lượng cá vào bậc nhất thế giới.

 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN