Bài 43. Giới thiệu chung về hệ thần kinh

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THẦN KINH

Điều khiển, điều hòa và phối hợp mọi hoạt động của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể thành một thể thống nhất, đảm bảo sự thích nghi của cơ thể với những đổi thay của môi trường trong cũng như môi trường ngoài là chức năng của hệ thần kinh.

I. Nơron- đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh

Hình 43-1. Cấu tạo của nơron thần kinh

II. Các bộ phận của hệ thần kinh

Hình 43-2. Hệ thần kinh

2. Chức năng

Dựa vào chức năng, hệ thần kinh được phân biệt thành :
- Hệ thần kinh vận động (cơ xương) liên quan đến hoạt động của các cơ vân hoạt động có ý thức.
- Hệ thần kinh sinh dưỡng điều hòa hoạt động của các cơ quan dinh dưỡng và cơ quan sinh sản. Đó là những hoạt động không có ý thức.

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Câu 1. Trình bày cấu tạo và chức năng của nơron.

Trả lời:

Nơ ron là đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh.

Mỗi nơron bao gồm một thân, nhiều sợi nhánh và một sợi trục. Sợi trục thường có bao miêlin. Tận cùng sợi trục có các cúc xináp là nơi tiếp giáp giữa các nơron này với nơron khác hoặc với cơ quan trả lời. 

Nơ ron có chức năng cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh.

Câu 2. Trình bày các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng dưới hình thức sơ đồ.

Trả lời :

Sơ đồ các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng được trình bày như sau:

Câu 3. Phân biệt chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng.

Trả lời :

Phân biệt chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng như sau:

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI :

1. Nêu cấu tạo và tính chất của nơron ?

Trả lời :

- Cấu tạo nơron gồm :

  + Thân

  + Sợi nhánh (nhiều tua ngắn)

  + Sợi trục thường có bao nhiêu miêlin, tận cùng sợi này có các xinap là nơi tiếp giáp giữa các nơron này với các nơron khác hoặc với cơ quan trả lời 

- Tính chất của nơron : tính chất cơ bản của nơron là hưng phấn và dẫn truyền

2. Phân biệt chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng ?

Trả lời :

Hệ thần kinh vận động Hệ thần kinh sinh dưỡng
Điều khiển hoạt động của các hệ cơ xương, là hoạt động có ý thức Điều hoà hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản (cơ quan nội tạng), đó là những hoạt động không có ý thức

3. Hệ thần kinh giữ chức năng gì trong cơ thể ? Cho ví dụ minh hoạ ?

Trả lời :

Hệ thần kinh có chức năng :

- Điều khiển hoạt động các cơ quan. Ví dụ : sự bài tiết nước tiểu, sự co dãn của các cơ

- Phối hợp sự hoạt động của các cơ. Ví dụ : khi chạy nhảy thì cơ hoạt động mạnh, tim đập nhanh, nhịp thở tăng

- Điều hoà hoạt động của các cơ quan. Ví dụ : tăng hoặc giảm nhịp tim, nhịp hô hấp theo nhu cầu cơ thể lúc hoạt động

Nhờ sự điều khiển, phối hợp, điều hoà của hệ thần kinh mà hoạt động các cơ quan trong cơ thể được thống nhất với nhau giúp cho cơ thể thích nghi được với những biến đổi của môi trường sống.

4. Nêu cấu tạo của hệ thần kinh ?

Trả lời :

Hệ thần kinh gồm bộ phận trung ương và bộ phận ngoại biên

- Bộ phận trung ương có não và tuỷ sống được bảo vệ trong các khoang xương và mảng não tuỷ : hộp sọ chứa não, tuỷ sống nằm trong ống xương sống

- Bộ phận ngoại biên gồm có các dây thần kinh (do các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động tạo nên) và hạch thần kinh

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...