Bài 42. Luyện tập chương IV

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

 MetanEtilenAxetilenBenzen
Công thức cấu tạo
Đặc điểm cấu tạo phân tửPhân tử chỉ gồm các liên kết đơn bền vững.Có một liên kết đôi giữa C và C, gồm 1 liên kết kém bền và 1 liên kết bền.Có một liên kết ba giữa C với C, gồm 2 liên kết kém bền và 1 liên kết bền.Mạch vòng hình lục giác đều, có 3 liên kết đơn xen kẽ 3 liên kết đôi.
Phản ứng đặc trưng

Phản ứng thế.

Phản ứng cộng (làm mất màu dung dịch brom).Phản ứng cộng (làm mất màu dung dịch brom).Phản ứng thế với brom nguyên chất (lỏng).
Ứng dụng chính

Làm khí đốt để nấu ăn hoặc sưởi ấm.

Điều chế bột than và nhiều chất khác.

Sản xuất axit axetic, rượu etylic,...

Kích thích hoa quả mau chín.

Điều chế các loại polime làm vật liệu.

Dùng làm đèn xì oxi - axetilen để hàn cắt kim loại.

Nguyênliệu để sản xuất poli vinylclorua, cao su, axit axetic.

Nguyên liệu để sản xuất chất dẻo, phẩm nhuộm, thuốc trừ sâu, dược phẩm...

Làm dung môi trong công nghiệp và trong phòng thí nghiệm.

 

 Phản ứng minh họa
MetanCH4  +   Cl2    CH3Cl  +  HCl
EtilenCH2=CH2  +   Br2(dd)  →  CH2Br - CH2Br 
Axetilen

CHΞCH + Br2(dd)   →   Br - CH=CH - Br

Br - CH=CH - Br  + Br2(dd)  → CHBr2 - CHBr2

BenzenC6H6  +  Br2 (nguyên chất)     C6H5Br  +  HBr 

II. LUYỆN TẬP

 

 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN