Bài 42. Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

BÀI 42: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM

I. Lý thuyết

Các cây Hạt kín rất khác nhau cả về cơ quan sinh dưỡng lẫn cơ quan sinh sản. Để phân biệt các cây Hạt kín với nhau, các nhà khoa học đã chia chúng thành các nhóm nhỏ hơn là: lớp, họ …

Thực vật Hạt kín gồm hai lớp: lớp 1 lá mầm và lớp 2 lá mầm

1. Cây một lá mầm và cây hai lá mầm

- Các kiểu rễ của cây hạt kín:

 

- Các kiểu gân lá của cây hạt kín

- Các kiểu thân của cây hạt kín:

- Các dạng hạt và sự nảy mầm của hạt ở cây hạt kín:

- Các cây thuộc lớp một là mầm và hai lá mầm có các đặc điểm khác nhau

 

Đặc điểm khác nhau giữa cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm

Đặc điểm

Cây Hai lá mầm

 Cây Một lá mầm

Kiểu rễ

Rễ cọc

Rễ chùm

Kiểu gân lá

Gân hình mạng

Gân song song

Số cánh hoa

5 cánh hoa

6 cánh hoa

Kiểu thân

Thân gỗ, thân cột, thân leo

Chủ yếu thân cỏ

 Hạt

Phôi hạt có 2 lá mầm

Phôi hạt có 1 lá mầm

 2. Đặc điểm để phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

- Đặc điểm phân biệt chủ yếu giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một là mầm là số lá mầm của phôi.

- Ngoài ra, còn dựa vào các đặc điểm như: kiểu rễ, kiểu gân lá, số cánh hoa, kiểu thân…

- 1 số ví dụ về cây thuộc lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

- Lưu ý: thực vật Hạt kín rất đa dạng trong thiên nhiên, nên đôi khi ta sẽ gặp 1 số trường hợp ngoại lệ: hoa không có cánh hoặc có rất nhiều cánh, lá có gân hình cung … Trong những trường này, để nhận biết cây thuộc lớp Hai lá mầm hay lớp Một lá mầm ta cần dựa vào nhiều đặc điểm khác nhau chứ không thể chỉ dựa vào 1 đặc điểm nào đó.

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK

Câu 1: Đặc điểm chủ yếu để phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm là gì ?

Hướng dẫn trả lời:

Đặc điểm chủ yếu để phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm là:

Câu 2: Có thể nhận biết một cây thuộc lớp Hai lá mầm hay lớp Một lá mầm nhờ những dấu hiệu bên ngoài nào?

Hướng dẫn trả lời: 

+ Lớp một lá mầm : Phôi có 1 lá mầm, hầu hết có rễ chùm, thân cỏ, gân lá có hình cung hoặc song song

+ Lớp hai lá mầm: Phôi có 2 lá mầm,  hầu hết có rễ cọc, thân gỗ, thân cỏ, thân leo, gân lá có hình dạng

Câu 3: Sưu tầm lá của 3 cây Hai lá mầm và 3 cây Một lá mầm khác nhau. Dùng băng dính sẵn lá vào một tờ giấy. 

Hướng dẫn trả lời:

3 Cây Hai lá mầm (đậu, lạc, cải) và 3 cây Một lá mầm (ngô,lúa,mía)

 

 

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Loading...
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...